Рада з неупередженості

Метою створення Ради ООВ є забезпечення неупередженості дій Органу з сертифікації  шляхом представництва основних зацікавлених сторін, збалансоване таким чином, що жоден окремий інтерес не переважає над іншими (внутрішній або зовнішній персонал ООВ вважається єдиним інтересом, і він не повинен переважати).

Склад Ради ООВ формується  на паритетних засадах із представників заінтересованих сторін:

- клієнти ООВ, замовники клієнтів, виробники, постачальники, користувачі;

- представників органів з оцінки вдповідності (надалі – ООВ), експерти з оцінювання відповідності;

- споживачів послуг – представники промислових торгівельних асоціацій, представники урядових регуляторних органів або інших урядових структур, та представники неурядових організацій, зокрема, організацій споживачів.

 

До структури Ради ООВ  входять наступні Комітети щодо забезпечення неупередженості ООВ:

- Комітет з питань оцінки відповідності криптомодулів (КЗІ та ТЗІ) (ДСТУ EN ISO/IEC 17065);

- Комітет у сфері технічного захисту інформації (ДСТУ EN ISO/IEC 17065);

- Комітет у сфері довірчих послуг (ДСТУ EN ISO/IEC 17065);

- Комітет з питань оцінки відповідності систем управління інформаційною безпекою (ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1).

Повернутися на попередню сторінку 


Контакти