Орган з сертифікації систем менеджменту

Орган з сертифікації систем менеджменту (надалі – ОССМ) створено на базі ДержНДІ технологій кібербезпеки (Наказ №18 від 05.03.2021).

Відповідно до вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційних-комунікаційних системах» ОССМ надає послуги з підтвердження відповідності (сертифікації) системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) за результатами процедури оцінки відповідності вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT) «Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги».

Згідно з Законом України «Про захист інформації в інформаційних-комунікаційних системах» орган з оцінки відповідності (орган з сертифікації) повинен бути акредитованим національним органом України з акредитації (Національним агентством з акредитації України (НААУ)) чи національним органом з акредитації іноземної держави, якщо і НААУ і національний орган з акредитації іноземної держави є членами міжнародної або регіональної організації з акредитації та/або уклали з такою організацією угоду про взаємне визнання щодо оцінки відповідності.

Наразі Орган з сертифікації систем менеджменту ДержНДІ технологій кібербезпеки проходить в НААУ процедуру акредитації на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)». До завершення цієї процедури ми пропонуємо послуги сертифікації спільно з Європейським партнером, ЄС акредитація якого відповідає вимогам українського законодавства.

Орган з сертифікації систем менеджменту

Адреса: вул. М. Залізняка, 3, корпус 6, м. Київ, 03142 

Тел. +38 (044) 281-85-89

Керівник Органу з сертифікації систем менеджменту - Валерій ПОПЕЛЬ


Контакти