Публікації 2017 року


Види публікаций

Статті у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць/осіб
1

“Захист інформації”, том 19, №2, квітень-червень 2017. Стаття Сидоренко В., Гнатюка С., Юдіна О., “Експериментальне дослідження методу визначення рівня важливості об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в галузі цивільної авіації”. (стор. 155).https://cutt.ly/bzXEaPI

2

Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв’язку», 2017, випуск 1(41), с. 132-134, 2017, Розробка методології аналізу системних ризиків під час експлуатації об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, Задунай О.С., Азаров С.І. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/suntz_2017_1_33.pdf

3

Наукове видання «Системи обробки інформації», 2017, випуск 3(149), с.158-163, 2017 Забезпечення електромагнітної сумісності вторинних електричних ланцюгів на об’єктах критичної інфраструктури Задунай О.С., Азаров С.І., Сидоренко В.Л. 

http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17477/soi_2017_3_33.pdf

4

Науково-технічний журнал «ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА», № 1(1/2017), с. 3-7. 2017 Аналіз безпеки потенційно небезпечних об’єктів  Азаров С.І., Сидоренко В.Л.,  Задунай О.С.

5

Збірник наукових праць «Екологічна безпека та природокористування» № 3–4 (24), липень-грудень 2017 р., с. 50-57 2017 Визначення надійності екосистем до чинника Антропогенного тиску Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С.

6

Науково-практичний журнал «Екологічні науки» № 3/4 2017 18-19, с.77-85, 2017, Аналіз характеристик існуючих екосистем, Азаров С.І., ,Сидоренко В.Л., Задунай О.С.

7

Науковий збірник ІДУЦЗ № 5, 2017, с. 5-12 2017 Аналіз підходів до визначення секторів критичної інфраструктури Азаров С.І., Демків А.М. Сидоренко В.Л., Задунай О.С.

8

Науковий збірник ІДУЦЗ. – 2017. – № 5. – С. 94–106. 2017 Супутникова система дистанційного моніторингу землі для рішення завдань попередження надзвичайних ситуацій у Чорнобильській зоні Сидоренко В.Л., Азаров І.С., Задунай О.С.

9

Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : наук.-вироб. журн. – 2017. – №2(10)/2017 – с.26-34 2017 Радіаційні та екологічні наслідки пожеж в Чорнобильській зоні відчуження Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С.

10

Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : наук.-вироб. журн. – 2017. – №2(10)/2017 – с.48-59 2017 Методичні основи екологічного аудиту АЕС Азаров С.І., Задунай О.С. Євланов В.М.

11

Способи виявлення вбудованих закладних вузлів у спеціалізованих інтегральних схемах стаття Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ КПІ –№ 1, – 2017. (фахове видання) 6 Застело Г.І.,  Кулініч О.М.


Контакти