Комунікаційні кабелі

Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються  Позначення нормативних документів на методи випробувань
Вимірювання фізичних величин на підставі яких розраховуються спеціальні показники захищеності інформації від витоку технічними каналами:


5.1 напруженість електричної складової електромагнітного поля;

5.2 напруженість магнітної складової електромагнітного поля;ДСТУ ГОСТ 30428:2004;

НД ТЗІ 2.3-023-2015;

Спец. иссл.АСУ, ЭВМ – М., МРП, 1977 г.;

Сб Мтд РЕЧ – М., МПСС, 1978 г.
Контакти