Радіо-, телевізійна, комунікаційна, телекомунікаційна та супутня апаратура й обладнання

Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються Позначення нормативних документів на методи випробувань
Вимірювання фізичних величин на підставі яких розраховуються спеціальні показники захищеності інформації від витоку технічними каналами:

4.1 напруженість електричної складової електромагнітного поля;

4.2 напруженість магнітної складової електромагнітного поля;

4.3 рівні напруги електромагнітних наведень у лініях електроживлення;

4.4 рівні струму електромагнітних наведень у лініях електроживлення;

4.5 рівні струму електромагнітних наведень у лініях заземлення.
ДСТУ ГОСТ 30428:2004

НД ТЗІ 2.3-023-2015

НД ТЗІ 2.3-024-2015

Спец. иссл. АСУ, ЭВМ – М., МРП, 1977 г.;

Актвн ЗЩТ ПЭМИН – МРП СССР, 17.03.83;

Сб Мтд РЕЧ – М., МПСС, 1978 г.;

ВрМт ВЧН, МПСС, 1978 г.

НД ТЗІ 3.7-002-1999

Контакти