Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу

Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються

Позначення нормативних документів на методи випробувань

Вимірювання фізичних величин на підставі яких розраховуються спеціальні показники захищеності інформації від витоку технічними каналами:

2.1 напруженість електричної складової електромагнітного поля;

2.2 напруженість магнітної складової електромагнітного поля;

2.3 рівні напруги електромагнітних наведень у лініях електроживлення;

2.4 рівні струму електромагнітних наведень у лініях електроживлення;

2.5 рівні струму електромагнітних наведень у лініях заземлення.НД ТЗІ 2.3-023-2015

Спец. иссл. АСУ, ЭВМ – М., МРП, 1977 г.;

Мтд ЭВТ – МРП СССР, 17.07.79;

Мтд ТВЗ,- МПСС СССР, 1979 г.;

ВТСС-78 М., МПСС, 1978 г.;

ВрМт ВЧН, МПСС, 1978 г.;

НД ТЗІ 2.3-019-2015 ;

Сб Мтд РЕЧ.
Контакти