Публікації 2023 року

  Види публікацій
  Статті у наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection

1

 

LARYSA KRIUCHKOVA, IVAN TSMOKANYCH, MAKSYM VOVK, ADVANCED METHOD OF PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION FROM INTERCEPTION BY HIGH-FREQUENCY IMPOSITION METHODS, Computer systems and information technologies, 2021, № 3, Khmelnytskyi, Ukraine, pp. 14-20.

https://doi.org/10.31891/CSIT-2021-5-2

2

Anatolii HOLISHEVSKYI, Oleh RUSHCHAK, Yevhen PROKOPENKO, Vasyl NEKOZ

Scientific supervisor: Serhii IVANCHENKO

INDICATORS OF INFORMATION PROTECTION FROM LEAKAGE THROUGH TECHNICAL CHANNELS FOR MODERN ITS 

WSKAŹNIKI OCHRONY INFORMACJI PRZED WYCIEKIEM PRZEZ KANAŁY TECHNICZNE DLA NOWOCZESNEGO ITS 

DOI: https://doi.org/10.53052/9788366249868.06 

3

Ivanchenko, S., Gavrylenko, O., Holishevskyi, A., Bondarenko, V., Rushchak, O., Prokopenko, Y.

"Leakage of information through technical channels and a set of risk-oriented indicators of its security for modern ITS"
“2-nd International Conference on Intellectual Systems and Information Technologies, ISIT 2021”, Odesa, Ukraine, 13 September 2021 to 19 September 2021. CEUR Workshop Proceedings. Volume 3126, pp. 143-148 (2021)

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85128884685&origin=inward&txGid=152c433d44534f83e7f57e0dfd8f138d

4

С.С. ПОГАСІЙ, кандидат економічних наук, доцент
С.В. МІЛЄВСЬКИЙ, кандидат економічних наук, доцент 
А.В. ГОЛІШЕВСЬКИЙ, кандидат технічних наук
О.М. ДАЦЮК

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ АТАК IOT НА ОСНОВІ КЛАСИФІКАЦІЇ НОВОЇ ЕТАЛОННОЇ МОДЕЛІ
У фахових виданнях України:
Збірник наукових праць «Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації». – К.: ІСЗЗІ КПІ ім.. Сікорського, 2022. – Вип. №1 (35). С. 54-68. 

5

І.В. ЦМОКАНИЧ, старший інженер 1 науково-дослідного відділу 2 науково-дослідного центру ДержНДІ технологій кібербезпеки

Лариса Крючкова, Світлана Шевченко, Олександр Богданов, Наталія Мазур

Experemental Research of the Parameters of Danger and Protective Signals Attached to High-Frequency Imposition

https://ceur-ws.org/Vol-3550/short10.pdf

https://dblp.org/db/conf/cpits/cpits2023-2.html

CPITS-II 2023 Cubersecurity Providing in information and Telecommunication Systems II 2023 (Scopus, індентифікатор в базі даних Scopus - 1613-0073), Kyiv, Ukraine, October 26, 2023 (online);

 

6

І.В. ЦМОКАНИЧ, старший інженер 1 науково-дослідного відділу 2 науково-дослідного центру ДержНДІ технологій кібербезпеки

Лариса Крючкова, доктор технічних наук

Удосконалення захисних впливів на небезпечні сигнали високочастотного нав'язування

https://doi.org/10.28925/2663-4023.2023.19.243253

https://csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/525

Електронне фахове наукове видання "Кібербезпека: освіта, наука, техніка" при Київському університеті імені Бориса Грінченка, Том 3 № 19, 30.03.2023


Контакти