Порядок сертифікації

Для сертифікації продукції у сфері КЗІ замовник процедури оцінки відповідності самостійно обирає орган з оцінки відповідності та укладає з ним відповідний договір.

Орган з оцінки відповідності при здійсненні процедур оцінки відповідності дотримується вимог Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та Технічного регламенту.

Строк прийняття рішення органом з оцінки відповідності про видачу документа про відповідність або відмову у видачі такого за результатами процедури оцінки відповідності у сфері КЗІ, не може бути більшим, ніж 6 місяців з дати надання органу з оцінки відповідності необхідних документів.

За результатами процедури оцінки відповідності у сфері КЗІ органом оцінки відповідності приймається одне з таких рішень:

  1. продукція відповідає заявленому рівню безпеки;
  2. продукція відповідає рівню безпеки, що нижче від заявленого;
  3. продукція не відповідає жодному з рівнів безпеки.

 

У разі прийняття рішення про відповідність засобів КЗІ заявленому рівню безпеки, орган з оцінки відповідності видає замовнику процедури оцінки відповідності у сфері КЗІ документ про відповідність, невід’ємною частиною якого є звіт з результатами оцінки.

У разі, коли засіб КЗІ не відповідає заявленому рівню безпеки, він повертається на доопрацювання розробнику разом із звітом з результатами оцінки, в якому зазначено усі виявлені недоліки. У разі, коли продукція відповідає рівню безпеки, що нижче від заявленого, за згодою з розробником допускається видача документа про відповідність засобів КЗІ такому рівню.

У разі усунення недоліків до засобів КЗІ протягом 3 місяців, органом з оцінки відповідності за відповідним зверненням замовника може бути проведена додаткова процедура оцінки відповідності у сфері КЗІ у строк не більше 3 місяців.

Виробник, який складає декларацію про відповідність, бере на себе відповідальність за відповідність засобів КЗІ вимогам, установленим у Технічному регламенті.

Повернутися на попередню сторінку 


Контакти